دستگاه آبیاری هوشند سبز در دو نوع پمپی و شیری طراحی شده است.

پمپ و مخزن:

برای مصارف آبیاری در مقیاس خانگی که به صورت قرار دادن پمپ در یک مخزن دلخواه آب 

 

DSC_0299

شیرمتصل به آب شهری:

برای مصارف آبیاری در مقیاس خانگی که معمولا به صورت قطره ای استفاده میشود

 

 

20201023_145833 - Copy