بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از غرفه شرکت

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نمایشگاه دستاورد های پارک های علم و فناوری مورخ ۹۹/۱۱/۲۸  ضمن بازدید از غرفه شرکت و دست آورد های آن از زحمات تیم برای گسترش تکنولوژی های هوشمند و اینترنت اشیاء قدر دانی نمود.